Nederlands havo/vwo

10 mei 2021

thema's

TI_shutterstock_443617072

basistaal

Dit thema biedt informatie, tips en voorbeelden, bedoeld om het spellen, formuleren en lezen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Thema_Doorlopende leerlijnen_1

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

Thema_Doorstroom vmbo

schrijfvaardigheid

Op deze pagina vind je voorbeelden, hulpmiddelen en ideeën voor je schrijfonderwijs en toetsing (formatief en summatief) voor bovenbouw vmbo/havo/vwo Nederlands en Engels.

TI_Magazine SLO_1345

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

leestips