Nederlands havo/vwo

26 augustus 2021

thema's

vakspecifieke trendanalyse Nederlands

SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

schrijfvaardigheid

Op deze pagina vind je voorbeelden, hulpmiddelen en ideeën voor je schrijfonderwijs en toetsing voor bovenbouw vmbo/havo/vwo Nederlands en Engels.

meertaligheid

Meertaligheid is in het onderwijs van nu en in de toekomst een gegeven: een grote groep leerlingen spreekt thuis een andere taal

leestips