Handboek taalgericht vakonderwijs


5 oktober 2021
contact: Anke Herder

Leraren die vakonderwijs verzorgen, werken tegelijkertijd ook aan de taalontwikkeling van leerlingen. Leerlingen krijgen bij hen immers te maken met de vaktaal en denkwijzen van het betreffende vak. Elke groep leerlingen kent – soms zeer – grote verschillen in taalvaardigheid. Leraren kunnen meer leerlingen in hun lessen meenemen door bewust de vaktaal op te bouwen en zo taalgericht vakonderwijs aan te bieden.


Jaar van uitgave: 2015

Hajer, M., & Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs (3e herziene druk). Bussum: Coutinho.