Handreiking SE Nederlands havo/vwo

7 juni 2024

Het schoolexamen goed vormgeven, je visie en ambities zichtbaar maken in je PTA en deze keuzes gezamenlijk maken. Daar werk je als vaksectie elk jaar weer aan. Op deze pagina vind je verschillende documenten die je daarbij kunnen helpen en inspireren.

Deze documenten kun je hiernaast downloaden:

  • het pdf-document ‘Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo’;
  • het word-document ‘Gespreksleidraad PTA Nederlands havo/vwo’;
  • het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA Nederlands havo/vwo'.

In gesprek over het opzetten of verbeteren van het PTA

De gespreksleidraad hebben we ontwikkeld als hulpmiddel bij het bespreken van keuzes in de vaksectie. De vragen helpen je om gezamenlijk beredeneerde keuzes te maken die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau en jullie wensen en inzichten op vakniveau.

  • Het word-document ‘Gespreksleidraad PTA Nederlands havo/vwo’ bevat alle relevante gespreksvragen op een rij.
  • Het pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen gespreksleidraad PTA Nederlands havo/vwo' bevat ter illustratie en inspiratie mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor een PTA havo en een PTA vwo.

Heb je als vaksectie vragen over je PTA? Of wil je jullie gemaakte keuzes delen met andere scholen? Neem dan contact op met Anke Herder (a.herder@slo.nl).