Nederlands havo/vwo

21 april 2022

thema's

vakspecifieke trendanalyse Nederlands

SLO voert periodiek trendanalyses uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied.

samenhang

Aan de slag met twee vormen van samenhang in het taalonderwijs: samenhang binnen het schoolvak Nederlands en samenhang tussen taalonderwijs en de overige vakken.

leerlijn begrippen voor taalbeschouwing

Voor een antwoord op diverse vragen over schrijfonderwijs kun je terecht in de leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, bedoeld voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Thema_curriculum toetsing en verantwoording

meertaligheid

Informatie over meertaligheid en op welke manieren je het een plek kunt geven in het taalonderwijs.

leestips