Opdrachten/opgaven gespreksvaardigheid

13 december 2019

In een gespreksopdracht weet men niet van elkaar wat men gaat zeggen. Het gaat om het voeren van een daadwerkelijk gesprek.

Met een dergelijke opdracht weet de leerling wel wat hij wil bereiken, wat zijn doel is (bijvoorbeeld een treinkaartje kopen), maar het is niet vooraf bekend wat de gesprekspartner gaat zeggen. Gespreksopdrachten worden om die reden voorzien van specificaties van het gewenste resultaat (bijvoorbeeld, het treinkaartje is gekocht). Elke gesprekspartner krijgt daarvoor apart instructies die de ander vooraf niet kent en weet dus wanneer de opdracht goed is afgerond. Deze criteria staan vermeld bij de opdracht.

Situatiebeschrijving

Maak bij elke gespreksopdracht eerst een situatiebeschrijving. Houd deze zo kort en bondig mogelijk. In de situatiebeschrijving wordt informatie gegeven over de context en de rol van de gesprekspartners. Dit is van belang omdat de leerlingen hun taalgebruik hierop moeten afstemmen. Tegen een Duitse gastmoeder of toekomstige werkgever zal op een andere manier en in een ander register gesproken worden dan tegen klasgenoten of een marktkoopman.

De situaties waaraan je kunt denken zijn bijvoorbeeld:

  • het eerste kennismakingsgesprek in een gastgezin;
  • kleren kopen op de markt;
  • uit eten gaan in een (fastfood)restaurant;
  • een telefonische afspraak maken met een toekomstige werkgever;
  • hulp vragen aan een buschauffeur over de route.

Er zijn natuurlijk nog veel meer situaties te verzinnen.

Houd bij de formulering van de situatie en opdrachten rekening met de volgende kenmerken:

  • levensechte situaties, aansprekend voor de doelgroep;
  • bij voorkeur ondersteuning met objecten (zoals kleren, telefoon, klok, menu's);
  • functioneel en communicatief taalgebruik (geen vertaalopdracht);
  • een concreet doel (zoals het maken van een afspraak, het vinden van een plaats, het bestellen van een menu).

Inspiratie opdoen

Je kunt je laten inspireren door erkende voorbeelden van ERK-opgaven, zoals de voorbeelden van Goethe.

Ook in hoofdstuk 6 van de ERK-publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK staan enkele voorbeelden uitgewerkt.