Afname en toetsevaluatie

13 december 2019

Op deze pagina vind je een aantal aandachtspunten voor de afname van de toets en de toetsevaluatie.

Uitproberen

Probeer, indien mogelijk, de toets uit met een collega of iemand anders die daarvoor geschikt is. Dan leer je of:

 • je de tijd die het kost de toets af te nemen goed hebt ingeschat;
 • of de opdrachten helder zijn geformuleerd;
 • de toets(onderdel)en van het gewenste niveau zijn;
 • het antwoordformulier adequaat is;
 • het beoordelingsformulier adequaat is.

Tijdig uitproberen bied je de mogelijkheid zo nodig nog aanpassingen te doen.

Hulpmiddelen

Beslis of hulpmiddelen zoals woordenlijsten of (elektronische) woordenboeken wel of niet toegestaan zijn. Deze beslissing kan afhankelijk zijn van het schoolbeleid en van wat er bij de overige talen gedaan wordt. Bij internationaal erkende certificaten zoals de Cambridge-certificaten, die van het Goethe Institut of DELF scolaire zijn tijdens de afname geen hulpmiddelen toegestaan.

Voor de afname

 • Laat het benodigde aantal opgavenboekjes kopiëren (plus reserve).
 • Indien er met computers gewerkt wordt, laat controleren of alle computers die voor de toets gebruikt worden, goed functioneren.
 • Vertel welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden.

Tijdens de afname

 • Voorkom rumoer en inloop tijdens de afname van de toets.

Toetsevaluatie

Bij hergebruik van een toets is het aan te raden de toets na eerste afname te evalueren. Dit biedt de mogelijkheid hem op onderdelen aan te passen. Dat kan nodig zijn omdat:

 • de opdracht te makkelijk of juist te moeilijk bleek;
 • de vraagstelling op onderdelen onduidelijk was;
 • een vraag niet altijd tot een eenduidig antwoord leidde;
 • de kwaliteit van het materiaal of de apparatuur onvoldoende bleek.