Leesvaardigheid MVT/V/1 en het ERK

13 december 2019

​In de tabel in de downloads is de eindterm MVT/V/1 Leesvaardigheid gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Het eindniveau B1 is gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014).

Op de pagina Het ERK staat bij welk percentage van de scorepunten dit niveau daadwerkelijk behaald wordt.

In de eerste kolom staat de eindterm MVT/V/1 Leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK-niveau waarop het centrale examen leesvaardigheid geijkt is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.​