Leren redeneren met SPA+

13 december 2019

De Systematische Probleem Aanpak Plus is een methode die leerlingen kunnen gebruiken bij het beantwoorden van 'leg uit'-, 'verklaar-' en 'beredeneer'-opgaven in boeken, toetsen en examens. Hij is gebaseerd op een eenvoudig schema van een redenering met drie componenten: data, verbinding en conclusie.

De methode voert in zes stappen van een opgave naar een volledige redenering. Voor een verdere toelichting zie de link hiernaast.

Materiaal

In de kolom aan de rechterkant is het  leerlingmateriaal, formulier en docentenhandleiding van d​e methode te downloaden.

Het materiaal van de SPA+ is ook in versies voor biologie en scheikunde gemaakt. In de handreikingen voor die vakken zijn die versies vinden.