Beoordelen van onderzoek

19 augustus 2021

Hiernaast vind je de link naar een beoordelingsinstrument voor onderzoeken. We zijn op zoek gegaan naar criteria die in de praktijk worden gebruikt om een onderzoek te beoordelen.

Deze criteria hebben we vervolgens in categorieën ondergebracht. Er zijn vier categorieën:

  • het verslag
  • het proces
  • het werkplan
  • het logboek

Het is een uitvoerige lijst geworden. Je hoeft niet alle categorieën te gebruiken. Door een categorie het gewicht '0' te geven, geef je aan deze niet te beoordelen. Het is ook niet de bedoeling dat je alle criteria (per categorie) gaat beoordelen: je moet een keuze maken. Door van tevoren met je vakcollega's te overleggen stel je zelf je eigen beoordelingslijst samen. Daarna kun je de zelf gekozen criteria selecteren. De lijst past zich aan en je hoeft alleen de gekozen criteria te beoordelen.

Hieronder zie je een deel van de beoordelingslijst bij 'Beoordeling verslag'.

knipsel1

Als je de gekozen criteria hebt beoordeeld, krijg je een overzicht van hoe je leerlingen hebben gescoord. Dat zijn percentages, er wordt een cijfer gegenereerd en de resultaten worden in (radar) grafieken weergegeven.

Hieronder zie je een deel van de beoordelingslijst bij 'Overzicht resultaten'.

knipsel2

Tips voor gebruik

  • De volledige lijst bestaat uit veel criteria die docenten samen belangrijk vinden. Maar dat betekent niet dat alle criteria op hetzelfde moment gebruikt moeten worden. We hebben gezien dat niet altijd gelet wordt op het maken van een logboek (zeker niet in de eerste jaren). Deze categorie kan dan op nul gezet worden. Maak je keuzes en verkrijg zo een voor jouw hanteerbare lijst.
  • Je kunt het instrument ook gebruiken om uitsluitend ééncategorie te beoordelen, bijvoorbeeld alleen het verslag of alleen het proces. Alle andere categorieën geef je dan weging nul. Een voorbeeld hiervan vind je in de lijst Download als InstrumentOnderzoekenMeetverslag.
  • Juist omdat we vaak veel zaken erg belangrijk vinden, moeten we keuzesmaken wánneer we wát willen beoordelen. En dan kan een dergelijk lijst hulp bieden bij het maken van die keuzes.
  • Het bestand biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen wat leerlingen moeten kunnen in de verschillende leerjaren. Het biedt de mogelijkheid om een leerlijn aan te brengen in de vaardigheden en deze ook zichtbaar te maken voor de leerlingen. Dan weten zij van tevoren waarop zij worden beoordeeld.
  • De door jezelf samengestelde lijst kan door jou of je leerling ook gebruikt worden om het werk formatief te evalueren: het bezien van de zwakke en de sterke kanten.
  • Medeleerlingen kunnen de lijst gebruiken om elkaar feedback te geven (peer review).