De visie op het vmbo

13 december 2019

Het vmbo is een voorbereiding op het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). In het vmbo worden leerlingen niet opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaren. Dit betekent dat het onderwijs leerlingen voorbereidt en laat oriënteren op werk, beroepen en opleidingen.

Dit geldt ook voor het keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid. Ook hierin staan voorbereiding en oriëntatie centraal. Een belangrijk aandachtspunt daarbinnen is de ontwikkeling van attitudes; de vorming van een houding ten opzichte van een persoon, een plaats, of een onderwerp. In de maatschappij hebben geüniformeerde beroepen een voorbeeldfunctie, daarbij hoort een beroepshouding.

Alle keuzevakken zijn ontwikkeld vanuit de visie dat vmbo-leerlingen vooral leren door te doen. De theorie staat ten dienste van de praktijk. Om die reden zijn in alle keuzevakken taken geformuleerd. Om de taak op een juiste manier uit te kunnen voeren is kennis voorwaardelijk.