Leesvaardigheid groep 1-2


​Compleet leesgesprek ​

Individueel

Ivet is 5 en heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Ze verkent de hele boekentafel. Opvallend is dat ze allerlei soorten boeken pakt, ook boeken voor oudere kinderen en volwassenen. Prentenboeken laat ze liggen tot bijna het einde van het gesprek. Ze bladert, kijkt in boeken en is zeer geïnteresseerd in een boek over 100 musea, dat ze samen met de gespreksleider uitgebreid bekijkt en waar ze vragen over stelt. Aan het eind van het gesprek kiest ze nog het prentenboek 'Blauwtje en geeltje' van Leo Lionni, dat ze samen met de gespreksleider leest. Het belang van gevarieerd aanbod voor kleuters is duidelijk: Ivet kan haar interesses volgen.

In een groepje

In dit groepsgesprek met oudste kleuters is goed te zien hoe verschillend kinderen zijn in hun benadering van boeken. Heel veel verschillende aspecten van de taakuitvoering komen naar voren: begrijpen, evalueren, herlezen, samenvatten, opzoeken.
Tamara kiest gelijk een boek ze thuis ook heeft en gaat het mooiste en het zieligste verhaal opzoeken. Ze kijkt steeds heel lang in hetzelfde boek want “ik wil ze nog eens goed bekijken”; Reyhan kijkt de kat uit de boom en pakt alle boeken waarvan hij heeft gezien dat de anderen die pakten en lazen/bekeken. Uit zichzelf pakt hij daarna een knutselboek waar hij heel uitgebreid in kijkt, een ‘hoe werkt dit’-boek. Casper werkt zich in razende vaart door een aantal boeken heen, die hem leuk en grappig lijken. Tamara en Casper proberen ook al een beetje te lezen, maar dat is nog moeilijk. Er ontspint zich een gesprek tussen Tamara en Reyhan over enge boeken, ook bekijken ze samen het knutselboek. Met zijn drieën bekijken ze het ‘hoe-werkt-dit’-boek van Reyhan. Het is duidelijk dat Tamara en Casper niet van zulke boeken houden en Reyhan wel.