Redeneervaardigheden


Kennis hanteren in redeneringen, zoals verklaringen, conclusies en argumentaties.
Het gaat hierbij om:

A. Eigen redeneringen opstellen


Voorbeelden uit de kennisbasis:

 • Een conclusie beargumenteren vanuit de resultaten van een experiment.
 • Mogelijke verklaringen voor een verschijnsel bedenken en bespreken.
 • Meerdere oplossingen voor een probleem formuleren.

B. Redeneringen van anderen kritisch beschouwen


Voorbeelden uit de kennisbasis:
 • Beoordelen of claims op de verpakking van voedingsmiddelen kloppen.
 • Bespreken of een conclusies/ verklaring klopt.
 • Conclusies vanuit observaties van diergedrag bespreken.

Belangrijke aspecten van redeneren zijn de volgende.

 • Typen redenering onderscheiden:
  • ‘als… dan…';
  • extrapoleren;
  • analogieredenering (elektrische weerstand vergelijken met weerstand in een waterstroom, spanningsverschil met hoogteverschil )’;
  • ontwerpen en onderzoeken hebben ook hun eigen redeneerstappen
   • onderzoeken (vraag definiëren, aanpak voorstellen, uitvoeren, conclusies trekken)
   • probleem oplossen (probleem definiëren, aanpak voorstellen, uitvoeren, evalueren).
 • Veel voorkomende redeneerfouten:
  • Een gelijktijdige verandering in twee zaken (correlatie) is nog geen bewijs voor een oorzaak (kan wel een hypothese opleveren), bijvoorbeeld verhoogde kans op een hartaanval na een gemiste strafschop.
  • Geen rekening houden met andere mogelijke conclusies/verklaringen.
  • Concluderen op grond van te weinig informatie (bijv. uit één meting al een conclusie trekken over het totaal).
  • Teveel redeneren vanuit jezelf, onder andere interpretaties niet goed scheiden van observaties
 • Vaak is het moeilijk iets volledig te bewijzen, maar je kunt het wel aannemelijk maken. Soms kun je wel bewijzen dat iets niet waar is.
 • Je kunt iets argumenteren vanuit waarnemingen of vanuit algemeen aanvaarde principes.