Redeneervaardigheden: voorbeelden per vak


Hieronder zijn voor de werkwijze 'redeneervaardigheden' voorbeeldlesmaterialen voor de verschillende vakgebieden te vinden.

FYSISCHE GEOGRAFIE

Oceanen (havo/vwo): De leerlingen beredeneren het effect van oceanen op het klimaatsysteem.
Vakinhoud ​​Systeem Aarde
Werkwijzen Redeneervaardigheden
Denkwijzen Systeem en systeemmodellen
Grootte 1 les
Download

(pdf, 444 kB)

NATUURKUNDE

Elektrische schakeling (vmbo): De leerlingen beredeneren wat het gevolg is van het doorbranden van één lampje in een gemengde schakeling.
Vakinhoud Energie:
Elektriciteit en magnetisme
Werkwijzen Beredeneren
Denkwijzen Oorzaak en gevolg
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 291 kB)

Stuiterbal (vmbo): De leerlingen beredeneren aan de hand van een onderzoek welke structuur van een stuiterbal het beste past bij zijn functie. Ze denken hierbij na over behouden omzettingvan energie.
Vakinhoud Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Onderzoeken; Redeneren
Denkwijzen Structuur en functie; Behoud, kringloop en transport
Grootte 2 lessen
Download

​► (pdf, 657 kB)

SCHEIKUNDE

Mayonaise (havo/vwo): De leerlingen beredeneren hoe de structuur van emulgatoren op microniveau de functieop macroniveau bepaalt.
Vakinhoud Materie: mengsels en scheiden
Werkwijzen Redeneervaardigheden
Denkwijzen Structuur en functie
Grootte 1 les
Download

(pdf, 156 kB)