Ontwerpen


Ontwerpen leer je al doende. Voor een succesvol ontwerp kan het ontwerpproces het beste systematisch worden aangepakt. Het is belangrijk dat leerlingen de fasen van ontwerpen herkennen en kunnen inzetten. Van leerlingen wordt verwacht dat ze tijdens het ontwerpproces een ontwerpprobleem analyseren, alternatieve uitwerkingen bedenken, een ontwerpvoorstel formuleren en vervolgens een eerste prototype bouwen en testen aan de hand van de geformuleerde eisen en randvoorwaarden, dat ze hier verslag van kunnen doen en hierop kunnen reflecteren. Het is van belang voor het aanleren van vaardigheden dat leerlingen de cyclus meerdere keren doorlopen. Het figuur hieronder geeft de verschillende fases weer.

ontwerp

Evenals bij onderzoeken, komen de fasen van het ontwerpproces echter lang niet altijd volledig en in een vaste volgorde voor. Dat betekent dat in het onderwijs ontwerpactiviteiten ook betrekking kunnen hebben op een deel van de ontwerpcyclus, bijvoorbeeld het formuleren van een programma van eisen of het kiezen van het geschikte materiaal. Het kan zelfs zijn dat een leerling ontwerpvaardigheden gebruikt als hij/zij niet zelf aan het ontwerpproces deelneemt, bijvoorbeeld bij het begrijpen, gebruiken en beoordelen van een door anderen ontworpen product.