Informatievaardigheden


Informatievaardigheden beslaan de volgende twee punten:

1. Informatie van anderen zoeken, beoordelen en gebruiken


Voorbeelden van activiteiten uit de kennisbasis:

 • Teksten van verschillende internetbronnen raadplegen over een bepaalde ziekte.
 • Reclame en andere productinformatie lezen van voedsel of een technisch product.
 • Recente artikelen in de media checken op de chemische taal.
 • De EHBO-gifwijzer raadplegen om te bepalen wat te doen ter voorkoming van ongelukken in huis.

Belangrijke aspecten van informatie zoeken en beoordelen zijn:

 • Geschikte zoektermen kiezen.
 • De deskundigheid en onpartijdigheid van een bron beoordelen.
 • Informatie kan misleiden door onder andere selectief presenteren/weglaten van gegevens, bijvoorbeeld ‘Dit product is vetarm’ (maar bevat wel veel suiker).
 • Informatie kan aanlokken of afschrikken met onduidelijke termen zoals ‘natuurlijk’, ‘straling’ of ‘chemisch’ (natuurlijke stoffen kunnen heel gevaarlijk zijn en er bestaan geen niet-chemische stoffen).

2. Omgaan met grafische weergaven en schema’s


A. Zelf produceren van grafische weergaven en schema’s. 
Voorbeelden van activiteiten uit de kennisbasis:

 • Een determinatietabel opstellen.
 • Bespreken hoe meetgegevens het beste weergegeven kunnen worden.
 • Een vergelijkingstabel maken waarin eigenschappen van materialen worden vergeleken.
 • Eigenschappen van een systeem weergeven in een werktekening of andere vorm.
 • Oorzaken en gevolgen van erosie weergeven in een schema.
 • Een kaart tekenen van een te inventariseren gebied.
 • Een concept map opstellen van de spijsvertering.

B. Interpreteren van grafische weergaven en schema’s 
Voorbeelden van activiteiten uit de kennisbasis:

 • Een determinatietabel hanteren.
 • Uit een werktekening of andere weergave van een technisch systeem de eigenschappen van dat systeem kunnen aflezen.
 • Bespreken van in de media gepresenteerde grafieken over klimaatverandering.
 • Een schema van relaties in een ecosysteem bespreken.
 • Een kaart lezen.

Belangrijke aspecten van grafische weergaven en schema’s zijn:

 • Het heen en weer gaan tussen verschillende representaties kan een goede strategie zijn om tot dieper begrip te komen. Voorbeeld: grafische verbanden onderscheiden en in woorden beschrijven (bijv. naarmate x toeneemt, wordt y...) of andersom; een grafisch verband schetsen/voorspellen vanuit een woordelijke beschrijving. Hier ligt een belangrijke relatie met wiskundeonderwijs.
 • Legenda, bijschriften en schaal hanteren.
 • De betekenis van pijlen in schema’s moet duidelijk zijn (een pijl kan onder andere de volgende betekenissen hebben: oorzaak/gevolg van; veranderen in; onderdeel van; voorbeeld van, et cetera).
 • Elke weergave geeft maar een deel van de werkelijkheid weer (relatie met modellen).
 • Een schema kan een samenvatting zijn van de hoofdzaken.
 • Een schema kan gebruikt worden om veranderingen te voorspellen (bijv. in een voedselweb een organisme toevoegen of weghalen).