Ontwerpen: voorbeelden per vak


Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgend manieren:

​NATUURKUNDE

Autarkisch huis (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.
Vakinhoud ​​Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen ​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken
Denkwijzen Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 251 kB)

Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten.
Vakinhoud Kracht en beweging; Zonnestelsel
Werkwijzen Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen Schaal, hoeveelheid en verhouding
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 308 kB)

Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronener zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.​​
Vakinhoud ​Energie: electriciteit en magnetisme
Werkwijzen Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik
Denkwijzen ​Patronen
Grootte 1 les
Download

​► (pdf, 625 kB)