Informatievaardigheden: voorbeelden per vak


Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgend manieren:

​Biologie

PKU (vmbo/havo/vwo): ​De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risicoop PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen.
Vakinhoud ​​Voortplanting en Evolutie;
Erfelijkheid
Werkwijzen Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen ​Oorzaak en gevolg; 
Veiligheid
Grootte 3 lessen
Download

​►

FYSISCHE GEOGRAFIE

Lokaal landschap (havo/vmbo): De leerlingen geven een grote hoeveelheid informatie over landschappen in hun omgeving overzichtelijk weer om de oorzaken ervan te bespreken.
Vakinhoud Systeem aarde
Werkwijzen Informatievaardigheden
Denkwijzen Oorzaak en gevolg
Grootte 4/5 lessen
Download

​► (pdf, 503 kB)

NATUURKUNDE

Autarkisch huis (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.
Vakinhoud Energie: vormen van energie, energieomzetting
Werkwijzen Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken
Denkwijzen Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 251 kB)

SCHEIKUNDE

Marjolein: procesoperator (vmbo): Leerlingen vormen zich een beeld over de chemische industrie door informatie op te zoeken, een fabriek als systeem te beschrijven en te beoordelen of de fabriek duurzaamopereert.
Vakinhoud Materie: eigenschappen
Werkwijzen Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen Systeem en systeemmodellen; Duurzaamheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 195 kB)

Opwarming van de aarde (havo/vwo): De leerlingen interpreteren informatie over het CO2-gehalte in de atmosfeer en herkennen daar patronen in. Door hun eigen CO2-productie en de hoeveelheid in de atmosfeer te vergelijken krijgen ze een gevoel voor de schaal van CO2-productie.
Vakinhoud ​Schaal
Werkwijzen Informatievaardigheden
Denkwijzen Patronen; Schaal, verhouding en hoeveelheid
Grootte 3 lessen
Download

​► (pdf, 1.1 MB)

Chemische opslag (vmbo/havo/vwo): De leerlingen zoeken informatie op over chemicaliën en beoordelenof bepaalde situaties (te) veel risico met zich meebrengen.
Vakinhoud ​Materie: eigenschappen van stoffen
Werkwijzen ​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen
Denkwijzen Risico's en veiligheid
Grootte 3 lessen
Download

​​► (pdf, 564 kB)

Zeep (havo/vwo): De leerlingen halen en interpreteren informatie uit een tekst om te bedenken wat de relatie tussen de functie en de structuur van zeep is.
Vakinhoud ​Materie: mengsels en zuivere stoffen
Werkwijzen ​Informatievaardigheden
Denkwijzen Structuur en functie
Grootte 1 les
Download

(pdf, 1 MB)