Praktische online tools

15 december 2021

Er zijn veel handige instrumenten digitaal beschikbaar die je helpen bij het inrichten en uitvoeren van je onderwijs met het ERK. Bijvoorbeeld voor ERK-niveaubepaling, je lesplanning, taalportfolio en verdiepings-mogelijkheden.

Niveaubepaling

Wil je weten wat jouw ERK-niveau per vaardigheid is? Of wil je met je leerlingen in gesprek over hun taalvaardigheid? Hier vind je een lijst van korte en langere zelf-tests, die wel verschillen in de mate van betrouwbaarheid.

  • Dialang biedt een uitvoerige test voor 14 talen, waaronder de schooltalen in Nederland.
  • Zelf-tests voor Duits bieden onder andere Goethe Institut en Deutsche Welle.
  • Zelf-tests voor Frans vind je bijvoorbeeld bij RFI Savoirs en Eurocentres.
  • Zelf-tests voor Engels zijn onder andere te vinden bij Eurocentres en Exam English.
  • Een zelf-test voor onder andere Nederlands vind je bijvoorbeeld bij de UvA.
  • Voor een globale inschatting van je ERK-niveau kun je ook gebruik maken van de Self-assessment grid van het ERK.
  • Wil je zelf het ERK meer in de vingers krijgen? Oefen met het inschalen van communicatieve activiteiten op het juiste ERK-niveau met deze Engelstalige tool van het CEFTrain-project (Adobe Flash Player of SWF-Opener nodig).

Lesplanning

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het plannen van je onderwijs op een bepaald ERK-niveau? Bijvoorbeeld om te zien of een geselecteerde tekst, activiteit of de les als geheel het gewenste ERK-niveau heeft? Of wil je teksten en ander lesmateriaal met anderen delen? De CEF-ESTIM tool van het ECML helpt je.

Wil je je onderwijs innoveren? En wel zo dat het ERK niet alleen in je lesplanning verweven zit, maar ook dat planning, uitvoering en toetsing bij elkaar passen? De CEFR-Qualimatrix, een webtool van het ECML, biedt hulp.

Taalontwikkeling in kaart brengen: portfolio's

Wil je dat je leerlingen hun taalniveau en hun vorderingen inzichtelijk kunnen maken en leerdoelen voor zichzelf kunnen stellen? Laat ze gebruik maken van een taalportfolio. Je kunt het ook inzetten voor het geven en het bespreken van feedback. De Nederlandstalige versie van het Europees Taalportfolio is tegen betaling beschikbaar. 
Ondersteuning bij de invoering van het Europees Taalportfolio in je onderwijs vind je bij het ECML in de vorm van een publicatie en een website.

Wil je weten op welke terreinen je taalvaardig moet zijn als je voor de klas staat? Met het Europees Taalportfolio voor leraren in opleiding kun je als student maar zeker ook als ervaren mvt-docent je eigen taalvaardigheid-voor-in-de-klas inschatten en zien waar nog ontwikkeling mogelijk of noodzakelijk is.

Meertaligheid en interculturele competentie in kaart brengen

Wil je het concept Meertaligheid en Pluriculturaliteit uit het Companion Volume concreter uitwerken? Het ECML biedt hiervoor een instrument: FREPA (in het Frans: CARAP).

Wil je je leerlingen laten nadenken over pluriculturaliteit in de eigen leefomgeving? De Raad van Europa heeft een instrument ontwikkeld om te spreken over en te reflecteren op alledaagse interculturele ontmoetingen: Autobiography of intercultural encounters.