Praktische publicaties

15 december 2021

Onderstaande documenten bieden praktische hulp voor je onderwijs met het ERK.

 • Taalprofielen 2015
  Het ERK biedt een schat aan schalen en descriptoren (can do-beschrijvingen). Taalprofielen 2015 helpt je in de vertaling naar je onderwijs met aansprekende, taalonafhankelijke voorbeelden van situaties die voorstelbaar zijn bij de descriptoren, per niveau en taalvaardigheid.
  Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015. Herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.
 • Taalspecifieke uitwerkingen van het ERK
  Er bestaan verschillende taalspecifieke uitwerkingen van het ERK. Deze zogenoemde Reference Level Descriptors laten zien wat je van leerlingen op een bepaald ERK-niveau aan woorden en grammaticale constructies kunt verwachten in de betreffende doeltaal. Let op: deze publicaties zijn geen afvinklijstjes, bijvoorbeeld voor aan te bieden woordenschat of voor toetsing op een bepaald niveau. Ze helpen om je leerplan talig concreter in te vullen:
  • Engels: English Profile
  • Frans: Beacco, J. e.a. (2004-2007). Niveaux pour le français - A1, A2, B1, B2. Référentiels par niveaux pour l'enseignement/l'apprentissage du français comme langue étrangère. Paris: Didier.
  • Duits: Glabionat, M., Müller, M., Rusch, P., Schmitz, H., & Wertenschlag, L. (2005). Profile Deutsch. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, Kommunicative Mittel. Berlin: Langenscheidt.
  • Spaans: Instituto Cervantes (2006). Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de Referencia par el Español. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
  • Een volledige lijst van de Reference Level Descriptors voor verschillende talen is opgesteld door de Raad van Europa.
 • EAQUALS is een NGO die kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor taalonderwijs. Op de website van EAQUALS vind je twee praktische handreikingen met concrete situaties, taalhandelingen, woordenschat en structuren denkbaar bij de verschillende ERK-niveaus:
 • Toetsen en beoordelen met het ERK
  Deze publicatie biedt je hulp bij het ontwikkelen van toetsen gebaseerd op het ERK: van het opstellen van een meerjarentoetsplan en het maken van een blauwdruk, tot het maken van opdrachten en correctievoorschriften. Let op: deze publicatie gaat uit van het apart toetsen van taalvaardigheden en is gebaseerd op het ERK uit 2001; het neemt de nieuwe descriptoren uit het Companion Volume (2020) niet mee.
  Til, A. van, Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.
 • Le français en salle de classe
  Het gebruik van de doeltaal in je lessen is een uitdaging als de leerlingen nog weinig Frans kunnen. Begroeten in het Frans lukt prima, maar leerlingen tot de orde roepen wordt lastig. En hoe geef je je instructie bij een luisteropdracht? Hoe bespreek je een schrijfopdracht?
  Le Français en salle de classe biedt je een overzicht van korte taaluitingen die voorstelbaar zijn als je leerlingen Frans op een basisniveau (A-niveaus) of een onafhankelijk niveau (B-niveaus) beheersen. Let op: Deze publicatie is geen afvinklijst van woorden en zinnen die je leerling op het aangegeven niveau moet kennen, maar laat zien wat je redelijkerwijs kunt inzetten in je onderwijs.
  Canton, J., & Heebing, S. (2007). Le français en salle de classe. Enschede: SLO.