Verdieping

9 mei 2022

Als opleider is het goed om je te verdiepen in het ERK en in nieuwe concepten die daarin een rol spelen. Op verschillende manieren kun je hiermee vertrouwd raken.

Hieronder vind je enkele instrumenten en documenten die vaak speciaal voor lerarenopleiders ontwikkeld zijn. Ze helpen bij het doordenken en vormgeven van je onderwijs rond het ERK. Op verzoek staan hier ook ERK-documenten die in verschillende schooltalen beschikbaar zijn. Jouw studenten maken zo kennis met het ERK in de doeltaal.

Instrumenten speciaal voor opleiders

 • Wil je weten op welke terreinen je taalvaardig moet zijn als je voor de klas staat? Met het Europees Taalportfolio voor leraren in opleiding laat je je studenten hun eigen taalvaardigheid-voor-in-de-klas inschatten en zien waar voor hen nog ontwikkeling mogelijk of noodzakelijk is. Het portfolio is beschikbaar in veel talen, waaronder de schooltalen Duits, Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Russisch en Italiaans.
  Het ECML werkt aan de VITbox, een toolkit voor opleiders, die hen ondersteunt bij de implementatie van het Companion Volume in hun onderwijs. Een voorproefje krijg je via een flyer en een video op de website.

Verdieping Meertalige en pluriculturele competenties

 • Wil je het concept Meertaligheid en Pluriculturaliteit uit het Companion Volume concreter uitwerken? Het ECML biedt hiervoor een instrument: FREPA (in het Frans: CARAP). Dit instrument is deels ook beschikbaar in de schooltalen Duits en Spaans.
 • Nog een mogelijkheid om je te verdiepen in de meertalige en pluriculturele aspecten van communicatie: De Raad van Europa heeft het Reference Framework of Competences for Democratic Culture (RFCDC) ontwikkeld. Je vindt er de kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn in een democratische en pluriculturele samenleving. Ook voor talendocenten liggen er uitdagingen. Denk aan een open houding ten aanzien van cultureel anders-zijn en linguïstische, communicatieve en meertalige vaardigheden.
  Op de website staan ook handreikingen voor implementatie van het RFCDC, onder andere binnen de lerarenopleiding. Bij het RFCDC is ook een Teacher Reflection Tool beschikbaar. Je kunt deze gebruiken als kennismaking met het RFCDC, maar de tool is ook als module binnen de lerarenopleiding inzetbaar.

Verdieping ERK voor opleiders

 • Deze presentatie (pdf, 1.4 MB) biedt een overzicht van het Companion Volume en stimuleert opleiders te reflecteren op de plek van het ERK in hun onderwijs.

Verdieping Mediation

 • Mediation is als begrip misschien nog wel wat onbekend in het talenonderwijs, maar in dit artikel lees je dat veel van de mogelijkheden juist heel vertrouwd zijn.

Veel materiaal in de doeltaal

 • Het Companion Volume is beschikbaar in verschillende talen, waaronder het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans en Turks. De Duitse vertaling is tegen betaling beschikbaar.
 • Laat je leerlingen of studenten inschatten waar ze staan als het gaat om de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Beschikbaar in verschillende talen, dus je kunt het ook in de doeltaal doen. Het Engelse self-assessment-grid staat in bijlage 2 (pdf, 70 kB) van het Companion Volume. De Nederlandse vertaling vind je aan de rechterkant onder 'download'.
 • Voor het overzicht is de globale schaal vaak handig. Je vindt hem in het Companion Volume aan het einde van bijlage 1 (pdf, 73 kB).
 • De can do-beschrijvingen voor alle vaardigheden en competenties in een excel, beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.