Lesvoorbeelden

5 juli 2023

Voorbeelden geven een beeld van hoe je het ERK kunt vertalen naar een communicatieve taak, en hoe het ERK je kan helpen bij het geven van feedback en in de beoordeling.

Hier vind je enkele voorbeelden van lesactiviteiten gebaseerd op het ERK. Gebruik deze lessen als inspiratie voor nieuwe ideeën en voor nadenken: wat is de meerwaarde van het gebruik van het ERK in de talenles?

Lesvoorbeeld 1

Online communiceren (pdf, 269 kB) - Engels vmbo bb/kb, klas 1/2

Leerlingen leren een persoonlijke reactie op een nieuwsartikel online te plaatsen op internet.

Voor het maken van deze lessenserie heeft de leraar de volgende ERK-schalen gebruikt:

Voor het bepalen van leerdoelen en de ontwikkeling van de opdracht:

 1. Onlineconversatie en -discussie

Voor de succescriteria voor feedback en beoordeling:

 1. Orthografische beheersing
 2. Grammaticale nauwkeurigheid
 3. Bereik van de woordenschat
 4. Coherentie en cohesie

Lesvoorbeeld 2

Over Spaanse en Franse dappere helden: leerlingen activeren met literatuur (pdf, 339 kB) - Spaans klas 2 mhv/Frans klas 4 vwo

Leerlingen leren hun eigen mening te verwoorden over een literaire tekst, zich in de personages te verplaatsen en de keuzes van die personages te begrijpen. Ze leren strategieën te gebruiken om een tekst te begrijpen.

Voor het maken van de lessenserie hebben de leraren de volgende ERK-schalen gebruikt:

Voor het bepalen van leerdoelen en de ontwikkeling van de opdracht:

 1. Onlineconversatie en -discussie
 2. Lezen als vrijetijdsbesteding
 3. Analytische en kritische waardering van creatieve teksten
 4. Een persoonlijke reactie geven op creatieve teksten (waaronder literaire)
 5. Creatief schrijven

Voor de succescriteria voor feedback en beoordeling:

 1. Beheersing van de woordenschat
 2. Grammaticale nauwkeurigheid
 3. Orthografische beheersing
 4. Sociolinguïstische trefzekerheid
 5. Thematische ontwikkeling
 6. Coherentie en cohesie