Wat is het ERK?

16 december 2020

Met het ERK heb je een instrument in handen om het taalniveau van jezelf of je leerlingen inzichtelijk te maken. En om alle aspecten in beeld te brengen die belangrijk zijn bij het leren van een nieuwe taal.

Wat kun je in een vreemde taal als je een bepaald taalniveau hebt, in welke situaties gebruik je die taal, met welke doelen? Hoe goed en gepast is dan je taalgebruik? Hoe zet je al je taalcompetenties optimaal in? Met het ERK geef je antwoord op al deze vragen, en meer.

Bekijk de animatie over het ERK om snel een overzicht te krijgen van de structuur en de inhoud van het ERK.

Het ERK is heel omvangrijk en nodigt uit eigen, doordachte keuzes te maken. Het ERK is daarmee geen kant-en-klare lesmethode. Werken met het ERK doet een appèl op de professionele vaardigheden van jou als leraar. Op deze website vind je instrumenten en handvatten om de keuzes te kunnen maken die bij jouw schoolcontext en jouw leerlingen passen.

Het ERK is geen normatief systeem, maar een beschrijving en een hulpmiddel.

“One thing should be made clear right away. We have NOT set out to tell practitioners what to do, or how to do it. We are raising questions, not answering them.” (CEFR 2001, Notes to the user).