Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs


20 maart 2019
In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhielden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen. Ook de lees-, kijk- en luistervaardigheid Engels, Duits en Frans voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs is onderzocht. Dit rapport, over de gespreksvaardigheid Engels in vmbo, havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen.

auteur SLO: Daniela Fasoglio, Dirk Tuin
jaar van uitgave: 2017

Fasoglio, D., & Tuin, D. (2017). Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie