Verkenning voor de formalisatie van het Europees Referentiekader voor Talen in het Nederlandse onderwijs


3 juni 2022

SLO heeft een verkenning uitgevoerd naar de optimale vorm van formalisatie van het ERK in kerndoelen en examenprogramma’s. Het Ministerie van OCW neemt de aanbeveling van SLO over.


jaar van uitgave: 2022

Fasoglio, D., Moonen, M., Tammenga, M. (2022). Verkenning voor de formalisatie van het Europees Referentiekader voor Talen in het Nederlandse onderwijs. SLO.