Daniela Fasoglio


Daniela Fasoglio is curriculumontwikkelaar en vakspecialist moderne vreemde talen. Zij houdt zich samen met leraren bezig met vraagstukken rondom het Europees Referentiekader (ERK), het belang en de functie van talen in de samenleving en de invulling van talencurricula in het onderwijs. Zij is betrokken bij de kwaliteitsborging van schoolexamens en bij formatieve evaluatie.

Daniela was projectleider van onder andere de examenpilot Chinees, het ERK Masterplan, de ontwikkeling van het ERK-portaal, het onderzoek naar het niveau schrijfvaardigheid bereikt bij Engels, Duits en Frans in havo/vwo en van gespreksvaardigheid Engels bij alle niveaus van het onderwijs. Ook heeft zij de herziening van de publicatie Taalprofielen gecoördineerd. Zij verdiept zich in thema's rondom interculturele competentie in de talencurricula, literatuuronderwijs, meertaligheid en meertalige competentie.