Verkenning naar ERK-niveaus van de moderne vreemde talen

19 januari 2024
contact: Loes Groen

De vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen is volop bezig met de actualisatie van de examenprogramma’s. De commissie werkt aan de programma's van negen talen voor vmbo, havo en vwo. Het ministerie van OCW heeft de commissie verzocht om aan de vaardigheden in de eindtermen ook beheersingsniveaus toe te voegen. Dat gebeurt in de vorm van ERK-niveaus per taal, taalvaardigheid en schoolsoort. Omdat er nog onvoldoende inzicht was in de beheersingsniveaus die door leerlingen worden bereikt, heeft SLO een verkenning uitgevoerd naar de ERK-niveaus van de moderne vreemde talen. Download de rapportage: Verkenning ERK-niveaus.

Aanbevelingen voor de actualisatie

Voor deze verkenning zijn in totaal ongeveer twintig bijeenkomsten met docenten georganiseerd. In kleine groepen is verkend welke ERK-niveaus realistisch zijn voor de taalvaardigheden Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch Chinees, Italiaans, Russisch en Turks.

Op basis van de uitkomsten werden voor de vakvernieuwingscommissie de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • Gebruik de niveaus zoals ze zijn ingeschaald door de docenten tijdens de case study als uitgangspunt voor de vaststelling van de ERK-niveaus in de eindtermen.
  • Geef per schoolsoort of leerweg aan welke taalactiviteiten en taalcompetenties tenminste aan bod moeten komen en differentieer waar passend.
  • Integreer deze informatie in de eindterm (doelzin en uitwerking) of in de toelichting (te denken valt aan).

De vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen is met de aanbevelingen aan de slag om passende en uitdagende ERK-niveaus te koppen aan te taalvaardigheden in de conceptexamenprogramma's.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de actualisatie van de examenprogramma's moderne vreemde talen? Kijk dan op het webplatform en meld je onderaan de pagina aan voor de automatische updates.


Download de rapportage