Vakinzichtkaart aardrijkskunde

25 juli 2023

De vakinzichtkaart geeft leerlingen inzicht in de bij aardrijkskunde horende denk- en werkwijzen, vragen en contexten en de relaties ertussen.

Opbouw van de kaart

De kaart bestaat uit vier draaiende schijven. Van buiten naar binnen vind je op de eerste ring contexten en inhouden van het vak aardrijkskunde. De tweede ring beschrijft de bronnen en hulpmiddelen en op de derde ring staan de geografische denk- en werkwijzen. In het midden staan de zes geografische vragen.

Voor alle leraren?

Het antwoord is ja. Leraren werken om verschillende redenen met de vakinzichtkaart aardrijkskunde. Deze lerarenopleider zegt het volgende:

Ik heb nu iets in handen waarmee ik kan laten zien wat geografisch denken behelst. Het biedt mijn studenten inzicht en overzicht. Zij gebruiken de vakinzichtkaart om te laten zien wat ze gaan doen of hebben gedaan en hoe ze met vragen en contexten variëren."
Iris, lerarenopleider.

Voor alle leerlingen?

Ja, in basis kan je de vakinzichtkaart voor alle leerlingen structureel inzetten. Je leert je leerlingen dan geografisch te denken.

Je kan de kaart ook voor al je leerlingen incidenteel inzetten. Dan biedt het handvatten om bijvoorbeeld een actueel vraagstuk te verkennen of uit te diepen.

Met de vakinzichtkaart kom je leerlingen tegemoet die de behoefte hebben het vak te overzien. Ook geeft de kaart de mogelijkheid om in te spelen op speciale doelgroepen zoals begaafde leerlingen of  examenkandidaten.

contactpersoon

Frederik Oorschot 270

download