Vakinzichtkaart biologie

25 juli 2023

Hebben jouw leerlingen behoefte aan inzicht in en overzicht van het vak biologie? Dat ontdekken zij met de vakinzichtkaart. Hiermee krijgen leerlingen inzicht in de bij biologie horende vragen, concepten en systemen.

Werk je thematisch of projectmatig in de onderbouw, maar niet in de bovenbouw? Dan helpt de vakinzichtkaart een brug te slaan. Met de leerlingen bespreek je wat zij hebben geleerd  binnen de projecten of thema's, zodat de bovenbouwdocent weet waar zij staan. Kortom, de kaart leidt in gesprek met elkaar tot inzicht in en overzicht van het vak biologie.

Opbouw van de kaart

De kaart bestaat uit vier draaiende schijven. Met de binnenste drie ringen maak je vragen:

  • Wat is ...
  • Wat is er nodig voor ...
  • Hoe verlopen processen bij ...

Met de buitenste ring geef je betekenis aan het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven.

Voor alle leraren?

Het antwoord is ja. Met de vakinzichtkaart krijgen leerlingen inzicht in de ideeën achter het grote aantal concepten in de biologie en ontdekken ze de structuur en samenhang binnen de biologie.

Leraren werken om verschillende redenen met de vakinzichtkaart.

Hiermee kan ik kennis uit de methode plaatsen in het 'grotere plaatje' of een examenvraagstuk een plek geven

Voor alle leerlingen?

Ja, in basis kan je de vakinzichtkaart biologie voor alle leerlingen structureel inzetten tijdens je lessen. Je leert je leerlingen dan welke vragen en concepten bij het vak biologie horen en welke verbanden je legt.

Je kan de kaart ook voor al je leerlingen incidenteel inzetten. Dan biedt het handvatten om bijvoorbeeld een actueel vraagstuk in de biologie te verkennen of uit te diepen.

De vakinzichtkaart geeft ook de mogelijkheid om in te spelen op speciale doelgroepen zoals (hoog) begaafde leerlingen. Je komt dan tegemoet aan de behoefte van leerlingen om het vak te overzien. Of bijvoorbeeld examenkandidaten; met de vakinzichtkaart bereid je ze goed voor op hun eindexamen.

contactpersoon

Aafke Oldenbeuving 270

download