Talen

4 juli 2023

Bronnen

Bonset, H. (2007). Nederlands in het vmbo: apart of samen? Levende Talen Tijdschrift8(4),
16-24.
Dit artikel doet verslag van een enquête onder vmbo-docenten en van twee casestudies en geeft antwoord op vragen als: Hoe is de stand van zaken rond het vak Nederlands in het vmbo, als het gaat om integratie met andere vakken? En is die integratie wenselijk en gewenst?

Caron, L. (2004). Duolessen door een taal-en een vakdocent. Lesgeven in een geïntegreerd traject. Levende Talen Tijdschrift5(4), 15-23.
Duolessen zijn een specifieke manier om de integratie van taal- en vakinhouden vorm te geven, omdat de lessen gezamenlijk door een vak- en taaldocent worden gegeven. Dit onderzoek probeert meer inzicht te geven in het verschijnsel geïntegreerde scholing.

Claessen, J. (2015). Van D.A.T. naar C.A.T. in schrijftaken.Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA
Overstap naar formeel taalgebruik in schrijfproducten, een beproefde lessenserie Engels voor havo-3.

Dale, L., & Tanner, R. (2012). CLIL Activities; A resource for subject and language teachers.Cambridge: Cambridge University Press.

Ebbers, D., & Kamphuis, M. (2000). The making of Schoolslag; van theorie naar praktijkLevende Talen Tijdschrift 1(4), 33-44.

Graaff, R.D. (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine100(7), 7-11.
Tweetalig onderwijs is bezig aan een opmars in Nederland. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? En wat is het verschil met de andere veelgehoorde afkorting CLIL?

Graham, S., & Hebert, M. (2010). Writing to read; Evidence for how writing can improve reading.Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

Graham, S., & Perin, D. (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high schools. Washington, DC: Alliance for Excellent Education.

Meestringa, T., & Ebbers, D. (2002). Werkkaarten voor Nederlands in de basisberoepsgerichte leerweg. In: L. Derriks (red.), Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001, (pp. 237-243). Gent: Academia Press.

Vanbuel, M., Boderé, A & Van den Branden, K. (2017). Helpen talenbeleid en taalscreening taalgrenzen verleggen?
Een reviewstudie naar effectieve taalstimuleringsmaatregelen, waarin interactie en feedback krachtige middelen blijken. Een blog met de belangrijkste resultaten is hier te lezen.