Beroepsgerichte vakken

4 juli 2023

Website

MBO Taalacadmie, een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo. Op de website vind je meer informatie over studiedagen, documenten, leden etc.

Bronnen

Alons, L., Bosch, P., Maa, J. de, Meelis, I. van, Kampen, A. van, & Melisse, R. (2007). Doorgaan met taal. Een handreiking voor het realiseren van de doorgaande taallijn van VMBO naar MBO. Amsterdam/Utrecht: ITTA/Sardes.

Beijer, J.C.M., Hajer, M., & Koenraad, A.L.M. (2004). ICT-ondersteund Taalgericht Vakonderwijs in het Hoger Onderwijs. Vormgeving en bouwstenen in kaart gebracht. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school en de Digitale Universiteit.

Bolle, T. (2009). Drieslag taal: Praktijkboek taalbeleid Nederlands in mbo. Ede: MBO 2010/ITTA.

Bolle, T., & Meelis, I. van. (2014). Taalbewust beroepsonderwijs; Vijf vuistregels voor effectieve didactiek. Bussum: Countinho.

Bosch, P. (2003). Taalgericht vakonderwijs biedt efficiënt antwoord in de praktijk. Moer, 34(3), p. 87-88.

Elbers, E. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/PROO.

Hendrix, T., Hovens, T., Kappers, A., & Graus, J. (2012). Taalonderwijs in het mbo: Ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Levende Talen Magazine99(special), 1-72.
In deze special staan alle bijdragen in het licht van taalonderwijs in het mbo, wat niet langer vanzelfsprekend moedertaalonderwijs meer kan heten. Herkenbare valkuilen, voorbeelden van praktijken en reflecties komen in deze special aan bod.

Knippenberg, M. van. (2010). Nederlands in het Middelbaar Beroepsonderwijs; Een case-study in de opleiding Helpende Zorg. Delft: Eburon.

Meestringa, T. (2003). Taalgericht en Interactief Bouwen. verslag van een casestudie naar het gebruik van een webbased programma bij bouwtechniek. Enschede: SLO (Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO, nr. 36).

Raaphorst, E. (2013). Diversiteit in het Nederlandse taalonderwijs in mbo-instellingen. Levende Talen Tijdschrift14(3), 41-48.
Het taalonderwijs in het mbo is divers en te verdelen in zes varianten (Raaphorst & Steehouder, 2011). Het schema met de zes varianten biedt docenten een instrument waarmee zij de verscheidenheid in het taalonderwijs op de eigen mbo-instelling inzichtelijk kunnen maken.

Riteco, A., & Swank, G. (2004). Docentgedrag en cognities binnen taalgericht vakonderwijs. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 71(2004), 37-47.

Simons, M., & Beijer, J. (2005). Op weg naar taalbeleid in het HBO. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 73(2006).