Natuur en techniek

4 juli 2023

Bronnen

Bakker, C., & Meestringa, T. (2005). Schrijftaken die het denken bevorderen (1): Over denken en verwerkingsopdrachten uit het leerboek. NVOX, 31(1), 10-13.

Bakker, C., & Meestringa, T. (2005). Schrijftaken die het denken bevorderen (2): Hoe schrijven het denken bevordert, ervaringen bij ANW. NVOX, 31(2), 84-86.

Bakker, C., & Meestringa, T. (2005). Schrijftaken die het denken bevorderen (3): Acht schrijftaken beschreven. NVOX, 31(3), 120-122.

Bruijn, H. de (2009). De taal van natuurwetenschappen. Hoe daar in de klas mee om te gaan (pdf, 371 kB)Impuls, 4, 17-19.

In dit artikel gaat De Bruijn in op de specificiteit van de taal van de natuurwetenschappen. Ze beschrijft ook hoe leraren biologie, scheikunde en natuurwetenschappen hun leerlingen die taal eigen kunnen maken.

Dijk, G. van (2018). Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek; een ontwerpgericht onderzoek. Proefschrift Universiteit Utrecht,

Dijk, G. van & Hajer, M. (2018). Teaching the Language of Technology; Toward a Research Agenda. In: M.J. de Vries (ed.), Handbook of Technology Education, Springer Internationa lHandbooks of Education, DOI 10.1007/978-3-319-44687-5_40.

Dijk, G. van, Poorthuis, H., & Hajer, M. (2012). Natuur- en scheikundedidactiek en taal: De leerling verklaart. Utrecht: Hogeschool Utrecht/Educatieve faculteit.

Fries, H. & Meestringa, T. (2017). Redeneren bij scheikunde en bij andere vakken; Aan het werk met formuleren! (pdf, 178 kB) NVOX 42(4), 174-175.

Kress, G., Jewitt, C., Ogborn, J., & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching and Learning, The rhetorics of the science classroom. London: Continuum.

​Paus, J., & Meestringa, T. (2017). Teksten lezen met meer begrip (pdf, 1.9 MB)NVOX 42(2), 64-66.​​

​Prenger, J., & Glopper, K.D. (2014). Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift15(2), 27-36.

De auteurs beschrijven een experiment bij brugklasleerlingen waarin de effectiviteit werd nagegaan van het verbinden van het schrijfonderwijs bij Nederlands en het vakonderwijs bij geschiedenis en science.

Ross, K., Lakin, L., & McKechnie, J. (2010). Teacthing secondary science, constructing meaning and developing understanding. New York: David Fulton.

Vos, B. de. (2002). Heeft een kwal botten? Een serie taalgerichte biologielessen in het eerste jaar van het LWOO. In: L. Derriks (red), Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands 2001, (pp. 33-37).

Wallace, J., Prain, V., & Hand, B. (2004). Writing and learning in the science classroom. Dordrecht: Kluwer.