Platform TVO

15 april 2024

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen (op dit moment) 15 instellingen voor onderzoek, ontwikkeling, opleiding en advies. Zij bundelen en verspreiden hun kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs ten behoeve van scholen, docenten, schoolleiders en collega-instellingen. Het Platform is bereikbaar via platformtvo@gmail.com.

Deelnemers

Waarnemend voorzitter

CED-groep, unit VO
Brigitte van Hilst
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010 - 4071599
E-mail: platformtvo@gmail.com, b.vanhilst@cedgroep.nl

Leden

Hogeschool Utrecht, Meertaligheid en Onderwijs
Maaike Hajer, emeritus lector
E-mail: maaikehajer58@gmail.com

SLO
Anke Herder
Postbus 502
3800 AM Amersfoort
Telefoon: 033 - 4840211
E-mail: a.herder@slo.nl

De Talengroep (voorheen APS-talen)
Marieken Pronk
G.W. Navislaan 10
9251 GG Burgum
E-mail: marieken@pronkonderwijs.nl

CPS
Els Loman
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort
Telefoon: 033 - 4534343
E-mail: e.loman@cps.nl

Expertisecentrum Nederlands
Radboud Universiteit Nijmegen
Nicole Heister-Swart
Postbus 6610
6503 GC Nijmegen
Telefoon: 024 - 361 56 24
E-mail: n.swart@expertisecentrumnederlands.nl

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
Anne Kerkhoff
Dorien Doornebos-Klarenbeek
Postbus 90900
5000 GA Tilburg
Telefoon: 0877 - 873720
E-mail: a.kerkhoff@fontys.nl

Freudenthal Institute for science and mathematics education
Universiteit Utrecht
Monica Wijers
Postbus 85170
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 2531179
E-mail: m.wijers@uu.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Lerarenopleiding
Roeland Harms
Roos Scharten
Ankie Bakker
Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen
Kapittelweg 35, 6525 EN Nijmegen
E-mail: roeland.harms@han.nl

Instituut Archimedes lerarenopleiding
Hogeschool Utrecht
Gerald van Dijk
Mieke Lafleur
Postbus 14007
3508 SB Utrecht
Telefoon: 030 - 2547312
E-mail: gerald.vandijk@hu.nl

IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Saskia Versloot
Tel: 088-0931616​
E-mail: saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO)
Universiteit van Amsterdam
Carla van Boxtel
Jannet van Drie
Nieuwe Achtergracht 127
1018 HJ AMSTERDAM
Telefoon: 020-525 1597/1599
E-mail: j.p.vandrie@uva.nl

Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA)
Universiteit van Amsterdam
Lies Alons
Inge van Meelis
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
Telefoon: 020 - 5253844
E-mail: inge.vanmeelis@itta.uva.nl

Lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam
Mirjam de Bruijne
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Telefoon: 010-2414141
E-mail: m.de.bruijne@hr.nl

Onderwijs en Opvoeding lerarenopleiding
Hogeschool van Amsterdam
David Stalpers
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
Telefoon: 020 - 599 54 95
E-mail: d.p.stalpers@hva.nl


Logo taalgericht vakonderwijs blauw