Lesvoorbeelden en materialen

26 oktober 2021

Je vindt hier lesvoorbeelden en materialen om binnen je eigen vak of domein taalgericht aan de slag te gaan.

  • lessuggesties: door docenten ontwikkelde en beschreven lesvoorbeelden waarin zij hun vak taalgericht onderwijs bieden;
  • beproefde lessenserie/prototypes: 13 door docenten en didactici ontwikkelde en beproefde lessenseries voor biologie, economie/handel, geschiedenis, rekenen/wiskunde, techniek en zorg voor onder- en bovenbouw vmbo, havo en vwo;
  • werken aan vaktaal: situaties, scenario's en lesvoorbeelden per vakkencluster uitgewerkt in vier (digitale) brochures: talen, exacte vakken, mens- en maatschappijvakken en groene vakken.
  • redeneren en formuleren in de vakken.
    Deze brochures bieden leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek.
  • coachen op taal;
  • kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs.