Zoeken en plannen

12 september 2023

Het is belangrijk om de nodige tijd te besteden aan een goede planning en aan het programma van eisen.

Plan van aanpak

  • In het plan van aanpak beschrijf je kort hoe je het hele traject van het modelleren vorm gaat geven en wat de tijdsplanning is.
  • Zorg, als je de opdracht samen met een of meer klasgenoten uitvoert, voor ene goede taakverdeling.

Programma van eisen

  • Maak een overzicht van de eisen waaraan het model moet voldoen.
  • Maak een lijst van te raadplegen bronnen. Werk van het begin af aan aan een literatuurlijst/bibliografie volgens een vast systeem, bijvoorbeeld APA6.

Lijst van benodigde materialen.

  • Vraag je af welke hard- en software je nodig hebt en of die beschikbaar is.

Afspraken

  • Maak afspraken met de docent of de TOA over de beschikbaarheid van een practicum- of computerruimte.

Experimenteren met software

  • Reserveer tijd voor oefenen voor je aan het eigenlijke modelleren begint met de software. Begin met eenvoudige modellen.

Modelschets maken

  • Vertaal de modelleervragen naar een modelschets
  • Benoem de verschillende variabelen en leg die vast
  • Beoordeel de modelrelaties met behulp van een dimensieanalyse. Ga na of de theoretische relaties juist zijn, als je kijkt naar de eenheden.