Selecteren, meten & verzamelen

19 september 2023

In deze fase van het werken aan de opdracht ga je het model maken.

Tastbaar model maken

 • Bedenk goed welk type model je maakt.
  Leg waarneembare kenmerken en eigenschappen vast.
  Kies de materialen en fabricagetechnieken die je nodig hebt.

Conceptueel model maken

 • Teken en/of beschrijf de processen en leg die vast (bijvoorbeeld in flowschema's).

Testplan maken

 • In het testplan beschrijf je hoe je gaat controleren of het model doet wat het meot doen. Formuleer toetsbare verwachtingen over het gedrag van het model.

Wiskundig model maken

 • Beschrijf wiskundige relaties met behulp van een modelomgeving.
 • Maak, op basis van modeleigenschappen een inschatting van een karakteristieke tijdschaal van het onderzochte gedrag.
 • Kies een integratiestap en integratieformalisme.
 • Maak met behulp van een systeemdynamische modelleertool een model. Gebruik bij voorkeur een tool met mogelijkheden voor programmeren, bijvoorbeeld Coach 6 of Coach 7.