Presenteren

11 oktober 2023

In deze fase ga je je model presenteren en doe je verslag van de opdracht.

Model presenteren

  • Presenteer het model aan je begeleider en geef een toelichting. Vraag je af of je hierbij een PowerPoint Presentatie of een poster wilt gebruiken.

Schriftelijk rapporteren

  • Schrijf een schriftelijk verslag van het ontwerpproces en hou daarbij rekening met de regels voor citeren en parafraseren. Besteed in je verslag in ieder geval aandacht aan:
    • De wensen van de opdrachtgever.
    • Het programma van eisen.
    • De gemaakte keuzes en de onderbouwing daarvan.