Verwerken

19 september 2023

In deze fase van de opdracht ga je je waarnemingen vastleggen en de modelresultaten vergelijken.

Waarnemingen vastleggen

  • Genereer modeluitkomsten aan de hand van verschillende beginwaarden.
  • Geef de modeluitkomsten op een geschikte manier weer, bijvoorbeeld in een tabel of grafiek.
  • Stel  een testrapport op.

Modelresultaten vergelijken

  • Vergelijk de modelresultaten met experimentele gegevens. Kijk of het model resultaten oplevert die overeenkomen met de werkelijkheid.
  • Vergelijk de modelresultaten met resultaten van andere modellen.
  • Pas je model zo nodig aan.

Conceptverslag maken