Evalueren en beoordelen

2 oktober 2019

​Tot slot ga je de resultaten van de opdracht, maar ook het proces evalueren. Ook kijk je vooruit door te reflecteren op wat je een volgende keer anders gaat doen.

Evaluatie van het proces

  • Vraag je af welke onderdelen van het modelleerproces goed verliepen en welke minder goed. Probeer antwoord te geven op de vraag waarom bepaalde onderdelen minder goed verliepen en wat je (dus) een volgende keer anders zou doen?

Evaluatie van het product

  • Ben je tevreden over het eindproduct? Over welke onderdelen ben je niet of minder tevreden en waarom? Geef, zo mogelijk, aan wat je had kunnen/moeten doen om een nog beter resultaat te halen.

Eigen leren

  • Heb je je persoonlijke leerdoelen gehaald en wat zijn, voor een nieuwe modelleeropdracht, je nieuwe doelen?

Beoordelen

  • Beoordeel je eigen model of dat van een klasgenoot aan de hand van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Bespreek deze beoordeling met je begeleider. Geef tips en/of suggesties voor een vervolgonderzoek.