Zoeken van opdrachten

21 november 2019

Bij het zoeken van opdrachten kan de volgende werkwijze worden gevolgd:

  • Maak een keuze uit beschikbare opdrachten.
  • Beoordeel de opdracht aan de hand van de checklist.
    Zo kun je een selectie maken van opdrachten waarin een beroep gedaan wordt op hogere denkvaardigheden.
  • Als de opdracht niet bruikbaar genoeg is, maar je wilt deze toch gebruiken, dan kun je de opdracht aanpassen.

Waar zijn opdrachten te vinden?

Opdrachten kunnen afkomstig zijn uit een natuurkundemethode, maar gezocht worden op internet.
Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden zijn bijvoorbeeld te vinden op:

Voorbeeldopdrachten

Opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden kunnen allerlei vormen aannemen. Een kleine greep:

Concept cartoons

Concept cartoons zijn meerkeuzevragen in de vorm van een dialoog met plaatje. Er is vaak niet maar één goed antwoord. Hoewel het in de dialoog wel om een wetenschappelijk onderwerp gaat, wordt voor de afbeelding een alledaagse situatie gebruikt. Concept cartoo​ns kunnen gebruikt worden om leerlingen in aanraking te brengen met hogere denkvaardigheden (Keogh & Naylor, 2013).

Wasgoed
Vroeger werd nat wasgoed ook bij vorst gewoon aan de lijn gehangen. Het was dan al gauw stijf bevroren. Toch kon je het wasgoed een dag later bijna droog binnenhalen. Hoe kan het dat het wasgoed na 24 uur in de vrieskou bijna droog is?

Leerlingen kunnen na een goede analyse komen op het juiste antwoord.
Bron: de natuur- en scheikunde methode Nova vmbo-t / havo, werkboek deel A, blz. 53, Extra opdracht 9.