Aan de slag

22 maart 2020

Hier vind je handreikingen, instrumenten en checklists die jou als leraar helpen om formatief evalueren in jouw lessen vorm te geven.

Formatief evalueren: werken aan groei

Formatief evalueren: we horen en lezen er steeds meer over. Maar wat wordt er nu mee bedoeld? Deze publicatie beschrijft helder en overzichtelijk wat formatief evalueren precies inhoudt en hoe je het kunt inpassen in je onderwijs. We illustreren dit met mooie voorbeelden uit de praktijk.

Animaties: formatief evalueren in een notendop

Bekijk deze animatie om te zien en horen wat formatief evalueren is en hoe je het in je les vormgeeft. Wil je weten hoe je leerdoelen en succescriteria verheldert met je leerlingen? Deze animatie zoomt in op fase 1 van de FE-cyclus: het verhelderen van verwachtingen.

Kaartspel: in gesprek over formatief evalueren

Dit kaartspel (pdf, 662 kB) helpt jou en je collega's om het concept van formatief evalueren scherp te krijgen. Door met elkaar hierover in gesprek te gaan, kun je als collega's werken aan een gemeenschappelijke taal. 'De uitspraken zette ons team aan tot het voeren van een mooie inhoudelijke discussie. De uitkomst daarvan werd ons gezamenlijk beeld over hoe wij formatief evalueren zien op onze school.' (leerkracht po uit het leernetwerk Formatief evalueren)

Zelfscan: wat doe jij al aan formatief evalueren in jouw les?

Ga na wat je zelf al doet aan formatief evalueren in jouw lessen en bekijk waarin je je verder wilt bekwamen. Deze zelfscan (pdf, 1 MB) geeft je inzicht aan de hand van de FE-cyclus van Gulikers & Baartman (2017). Per fase beantwoord je vragen over verschillende activiteiten die je als leerkracht kan uitvoeren voor, tijdens en na je lessen (zie handleiding (pdf, 50 kB)). 'Hoe langer ik aan formatief evalueren werk, hoe meer deze zelfscan me bewust maakt van wat er allemaal nog te leren is.' (leerkracht po)

19 werkvormen 'Hoe weet ik waar mijn leerlingen staan?'

Op zoek naar activiteiten om met de leerlingen te bespreken waar ze naartoe werken, waar ze nu staan en hoe ze hun doelen kunnen behalen? In deze publicatie (pdf, 1.3 MB) staan negentien korte activiteiten op een rij, die je kunt inzetten aan het begin, tijdens of einde van de les.

Door de werkvorm twee minuten delen wordt het voor mijn leerlingen heel zichtbaar wat ze geleerd hebben tijdens mijn les. Vaak veel meer dan ze in eerste instantie denken!"(Leerkracht groep 6)