Lesvoorbeelden

2 februari 2022

Hier vind je geordend per vak (taal, rekenen, wereldoriëntatie etc.) inspirerende voorbeelden van formatieve praktijken in de klas. De voorbeelden geven een beeld van hoe formatief evalueren eruit kan zien bij de verschillende vakken. Ze inspireren, prikkelen en zetten aan tot denken: wat maakt deze lespraktijk nu formatief?

Bewegingsonderwijs

Met zijn allen over de kast: over formatief evalueren tijdens wendspringen (pdf, 237 kB).

Petra gooit meteen een driepunter: over formatief evalueren bij het stoepranden (pdf, 231 kB).

Engels

Who am I? Het oefenen van gespreksvaardigheid (pdf, 271 kB) Engels in groep 7 en 8.

Rekenen-wiskunde

Een plattegrond (pdf, 611 kB) maken van ruimtelijke figuren vanuit vogelvluchtperspectief in groep 3.

Het automatiseren (pdf, 626 kB) en memoriseren van aftrekken onder 10 in groep 4.

Taal

Het schrijven (pdf, 629 kB) van een beschouwing bij een kunstwerk voor het project ‘Expositie in de School’ in groep 7.

Aan de slag met vloeiend lezen (pdf, 531 kB) in groep 3.

Wetenschap & technologie

Een onderzoek (pdf, 650 kB) naar stuiterende ballen uitvoeren in de middenbouw in het kader van onderzoekend en ontwerpend leren.

Een ontwerpopdracht ‘Zoevend karretje’ (pdf, 464 kB) uitvoeren in de bovenbouw in het kader van onderzoekend en ontwerpend leren.