Lesvoorbeelden

18 december 2019

Hier vind je geordend per vak (taal, rekenen, wereldoriëntatie etc.) inspirerende voorbeelden van formatieve praktijken in de klas. De voorbeelden geven een beeld van hoe formatief evalueren eruit kan zien bij de verschillende vakken. Ze inspireren, prikkelen en zetten aan tot denken: wat maakt deze lespraktijk nu formatief?

Taal

Het schrijven (pdf, 629 kB) van een beschouwing bij een kunstwerk voor het project ‘Expositie in de School’ in groep 7.

Rekenen-wiskunde

Het automatiseren (pdf, 626 kB) en memoriseren van aftrekken onder 10 in groep 4.

Bewegingsonderwijs

Met zijn allen over de kast: Over formatief evalueren tijdens wendspringen (pdf, 237 kB).

Petra gooit meteen een driepunter: Over formatief evalueren bij het
stoepranden (pdf, 231 kB).