Links

12 oktober 2020

Hier vind je verschillende websites waarop je meer kunt lezen over formatief evalueren in de klas. Handige instrumenten, concrete voorbeelden, tips van collega's, etc.

Toolbox Formatieve evaluatie

De plek waar onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool fiches, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden publiceren. Je vindt er tientallen actieve werkvormen, vraagtechnieken, observatie- en feedbackmanieren om het leren zichtbaar te maken en bij te sturen.

Formatief evalueren en het schooladvies

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk, gedurende de hele schoolperiode? En hoe betrek je leerlingen en ouders daarbij? Deze handreiking biedt handvatten en inspireert.