Links

12 mei 2022

Hier vind je verschillende websites waarop je meer kunt lezen over formatief evalueren in de klas. Handige instrumenten, concrete voorbeelden, tips van collega's, etc.

Toolbox Formatieve evaluatie

De plek waar onderzoekers van de Karel de Grote Hogeschool fiches, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden publiceren. Je vindt er tientallen actieve werkvormen, vraagtechnieken, observatie- en feedbackmanieren om het leren zichtbaar te maken en bij te sturen.

The classroom experiment

Een tweedelige BBC-documentaire (deel 1 en deel 2) waarin Dylan Williams experimenteert met technieken van formatief evalueren in de klas, zoals geen vingers, gebruik van wisbordjes, invulling ouderavonden door leerlingen, verkeerslichttechniek, leerlingen die feedback aan de docent geven etc.

Formatief evalueren en het schooladvies

Hoe kom je tot een schooladvies dat rechtdoet aan capaciteiten, talenten en ontwikkeling van een leerling? Hoe maak je samen die brede ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk, gedurende de hele schoolperiode? En hoe betrek je leerlingen en ouders daarbij? Deze handreiking biedt handvatten en inspireert.