Aan de slag

9 juni 2020

Hier vind je handreikingen, instrumenten en checklists die jou als schoolleider en/of als inhoudelijk kartrekker helpen om formatief evalueren in jouw school vorm te geven.

Instrument Naar een gemeenschappelijk beeld van FE

Ga met collega’s in gesprek over de beelden die er leven van formatief evalueren. Elke collega heeft beelden van formatief evalueren. Maar voor schoolbrede implementatie is een gedeeld concept van belang. "Deze tool (pdf, 463 kB) heeft geholpen om een gezamenlijk concept op tafel te krijgen en aan de slag te gaan met misconcepties."

Kaartspel Een gemeenschappelijke FE-taal ontwikkelen

Ga met je team in gesprek over het concept Formatief evalueren door middel van dit handige kaartspel (pdf, 187 kB). Het helpt jou en je collega's bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal over formatief evalueren. 'Dit kaartspel helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen van wat formatief evalueren is en het levert een inspirerende discussie op.' (schoolleider uit het netwerk Zo.Leer.Ik!-scholen)

Kaartspel In gesprek over de FE-cyclus

Ga met je team in gesprek over formatief lesgeven. Het helpt jou en je collega's om een beeld te krijgen hoe formatief evalueren eruit ziet in de klas. 'Het kaartspel (pdf, 1.4 MB) heeft ons geholpen om te reflecteren op de manier waarop wij leerdoelen communiceren met leerlingen. De kaarten structureren ons gesprek, dat helpt ons in het leren.' (teamleider VO-school)

Actief met een plan van aanpak 'FE in de school'

Met je team haalbare doelen, ambities én passende, concrete activiteiten vastleggen in een eenvoudig plan van aanpak (pdf, 288 kB). Natuurlijk is het gesprek met je collega's hierover van groot belang. Niet in een vergadering, maar met actieve werkvormen (pdf, 83 kB), waardoor iedereen in je team geactiveerd wordt. En met leerlingen kun je een visiesessie (pdf, 77 kB) organiseren. 'Iedereen heeft iets ingebracht, waardoor veel beter naar voren kwam wat voor kennis we al in huis hebben' (leraar LO).

Systeemopstelling Waar sta je nu als school?

Nee, niet weer een vergadering! Geen zorgen. Met deze werkvorm (pdf, 75 kB) is iedereen actief, zoals de voorbeeldvideo's (opvragen: g.vansilfhout@slo.nl) laten zien. Je krijgt zicht op hoe de elementen uit het plan van aanpak zich tot elkaar verhouden door personen in een ruimte op te stellen. 'Niet praten, maar jezelf letterlijk verplaatsen. Het hielp me om meer zicht te krijgen op wat mijn team van het plan vindt.' (Teamleider bovenbouw).

Contextscan: in gesprek over de implementatie van formatief evalueren

Ga met behulp van deze contextscan (xlsx, 556 kB) met je team na wat jullie nodig hebben om formatief evalueren te borgen in de school. Wat is al geregeld? Wat heeft het team nog nodig? 'Alle betrokken collega's hebben de contextscan ingevuld als 0-meting, waarna we met elkaar in gesprek zijn gegaan. We hadden al veel dezelfde beelden bij onze visie en ons plan, maar over de uitvoering en ondersteuning bestaan verschillen. Het gesprek leverde nieuwe, concrete acties op' (concrector, voortgezet onderwijs).

Voorbereiding op bezoek van een collega-school

Een andere school op bezoek als criticial friend die meedenkt over jullie leervraag als school? In deze handleiding (pdf, 325 kB) vind je alle informatie die je nodig hebt om je te weten wat je moet doen voor, tijdens en na afloop van je bezoek. 'Een helder stappenplan met handige checklists om het bezoek voor te bereiden en uit te voeren.' (concrector, voortgezet onderwijs). In dit voorbeeld (pdf, 332 kB) kun je je laten inspireren hoe Valuas College in Venlo de visitatie formatief heeft vormgegeven en in dit voorbeeld (pdf, 169 kB) kun je meer lezen over de opgemaakte balans op het Blariacumcollege in Venlo