Lerarenopleiders

28 februari 2020

Als je wilt dat aankomende leraren formatief evalueren in hun eigen lespraktijk handen en voeten geven, dan wil je als lerarenopleiding zelf ook het goede voorbeeld aan studenten laten zien." Lerarenopleiding Windesheim, Zwolle

Formatief evalueren verdient een prominente plek in de lerarenopleidingen, waarbij studenten niet alleen kennis nemen van formatief evalueren maar ook ervaren wat het is. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dat kan alleen wanneer lerarenopleidingen:

  • zijn vormgegeven vanuit de formatieve toetscyclus;
  • met studenten reflecteren op hun eigen ervaringen met formatieve evaluatie op de (stage)school;
  • het gesprek organiseren met collega's over de doelen en effecten van een formatieve aanpak in de opleiding.

Samen met lerarenopleiders van verschillende pabo's, hogescholen en universiteiten publiceert SLO op deze webpagina's goede praktijken uit verschillende lerarenopleidingen, een hoor- en werkcollegereeks over formatief evalueren en andere interessante publicaties.