Handreiking Primaire bronnen bij geschiedenis


21 december 2023

Geschiedenis is een talig vak en stelt hoge eisen aan de taalvaardigheid van leerlingen. Juist de taalvaardigheid van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren een groot punt van zorg. Aandacht voor taal in het geschiedenisonderwijs helpt leerlingen bij het omgaan met primaire bronnen en historisch redeneren.

Deze handreiking baseert zich op de principes van taalgericht vakonderwijs en biedt handvatten om leerlingen te ondersteunen bij het lezen van en het schrijven en in gesprek gaan over primaire bronnen.

De drie bijbehorende voorbeeldmatige lessenseries zijn vanuit de handreiking te downloaden en kant-en-klaar te gebruiken.


jaar van uitgave: 2023

Van Driel, J., & Tammes, A. (2023). Handreiking Primaire bronnen bij geschiedenis. Amersfoort, SLO.


toon meer