Rekenen-wiskunde po

3 april 2024

thema's

Thema_toekomstbestendig_rekenwiskunde

toekomstbestendig reken/wiskundeonderwijs

Snel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in het curriculum van rekenen en wiskunde? Onze trendanalyses bieden dat overzicht.

rekenen-wiskunde voor jonge kinderen

Hier kun je lezen over rekenen-wiskundeonderwijs voor kinderen van 2 tot ongeveer 7 jaar. Wat kun je deze kinderen leren bij rekenen-wiskunde? Op welke verschillende manieren kun je dit aanbieden?

Rekenen wiskunde 6

leerlijnen

Hier kun je informatie vinden over leerlijnen rekenen en wiskunde, waaronder Digilijn, Leerplan in Beeld en 10-14-onderwijs.

Thema_wiskundig_denken

wiskundig denken

Naast wiskundige kennis en vaardigheid is het belangrijk dat leerlingen leren wiskundig te denken. Wat is dat? En hoe leren ze dat? Daarover kun je hier meer lezen.

leestips