Opportunities to learn offered by primary school mathematics textbooks in the Netherlands


18 december 2023

Methodes zijn een belangrijke bron voor de dagelijkse reken-wiskundelessen in het basisonderwijs. Daardoor zijn ze van grote invloed op het aanbod van rekenen-wiskunde en de ondersteuning die leerlingen krijgen bij het leren ervan. Het doel van dit promotieonderzoek was inzicht te krijgen in het leeraanbod en de leerondersteuning die Nederlandse reken-wiskundemethodes bieden. Hiertoe werden huidige en vroegere methodes geanalyseerd op drie aspecten: de aangeboden leerinhoud en prestatieverwachtingen, en de geboden didactische ondersteuning. De bevindingen laten zien dat methodes sterk verschillen op deze aspecten en dat dit verband houdt met de keuze voor een bepaalde didactische benadering. Methodes met verschillende didactische aanpakken verschillen niet alleen in de leerondersteuning die ze bieden – hetgeen men zou kunnen verwachten – maar ook qua leerinhoud en prestatieverwachtingen. Bovendien blijken methodes te verschillen in hun overeenstemming met het in Nederland voorgeschreven curriculum. Een belangrijke consequentie van de gevonden verschillen tussen methodes is dat niet alle leerlingen dezelfde mogelijkheden wordt geboden om bepaalde reken-wiskundestof te leren. Zelfs niet als ze les krijgen uit dezelfde methode, omdat methodes zo zijn georganiseerd dat niet alle leerlingen dezelfde opgaven voorgelegd krijgen.

Een van de hoofdstukken van dit proefschrift gaat over de mate waarin methodes gelegenheid bieden voor het aanleren van wiskundig probleemoplossen.


Jaar van uitgave: 2020

Zanten, M. van. (2020). Opportunities to learn offered by primary school mathematics textbooks in the Netherlands (Proefschrift). Universiteit Utrecht, Utrecht


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema