Rekenen-wiskunde voor jonge kinderen

11 september 2020

De maatschappelijke roep om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse situatie te verhogen, neemt toe. De tijd is rijp om een leerplankundige bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Een goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie vragen om een goede afstemming, vanuit leerplankundig perspectief. Onder dit thema staan documenten die de ontwikkeling van reken/wiskundebegrip bij jonge kinderen als onderwerp hebben.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Als kleuters leren meten...
Deze map - bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers in het basisonderwijs - geeft informatie over de wijze waarop kleuters zich ontwikkelen op de domeinen meten en meetkunde. Als kleuters aan de slag gaan met meten en meetkunde, gebeurt er van alles in hun denken en handelen. Maar wat precies? Hoe kan een leerkracht inschatten of de ontwikkeling bij deze jonge kinderen naar wens verloopt? Daarnaast wordt uitgelegd hoe een leerkracht peilinggesprekken kan houden met deze kinderen en hun ontwikkeling in meten en meetkunde kan stimuleren.

Als kleuters leren tellen...
Hoe kunnen leerkrachten van groep 1 en 2 inschatten of de ontwikkeling van het tellen en het getalbegrip bij kleuters naar wens verloopt? Deze map geeft informatie over hoe jonge kinderen leren tellen en getalbegrip ontwikkelen. Ook bevat de map spellen waarmee hun getalbegrip gepeild kan worden en observatieformulieren om de vorderingen van de kleuters te registreren.

Rekenen in Sesamstraat; een toelichting bij filmpjes van Sesamstraat
Dit boekje is bedoeld voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3. Het bevat een beschrijving van 26 filmpjes van Sesamstraat. In samenwerking met NTR zijn uit de verzameling afleveringen filmpjes gekozen waarin rekeninhouden aan de orde komen. Leraren kunnen samen met een groepje of de hele groep leerlingen een filmpje bekijken Ze kunnen observeren hoe kinderen reageren. Ook kunnen ze naar aanleiding van het filmpje een rekenactiviteit uitvoeren met de kinderen. Daarnaast zijn de filmpjes door onderwijsadviseurs en opleiders in te zetten bij professionaliseringsactiviteiten rond rekenen in de onderbouw. Bij elk filmpje worden een of meer suggesties van activiteiten gedaan die de leerkracht met de kinderen die gekeken hebben, zou kunnen doen.

agenda

nieuws

toon meer

Sector

Leerplankundig thema