Rekenen en wiskunde in het primair onderwijs


Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek in 2027
19 december 2023

Domeinbeschrijving voor in 2027 gepland peilingsonderzoek. In deze domeinbeschrijving is opgenomen wat de wettelijke eisen zijn voor rekenen en wiskunde in het po en de stand van zaken in dit domein.


auteur SLO: Marc van Zanten
jaar van uitgave: 2023

Van Zanten, M. (2023). Rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek in 2027. Amersfoort: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie