Probleemoplossen in reken-wiskundemethodes


6 november 2023

In dit artikel wordt gekeken naar probleemoplossen: Welke aanknopingspunten bieden methodes voor rekenen in het primair onderwijs om dat te leren en wat kunnen leerkrachten doen om het te stimuleren? Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de Panamaconferentie van 2019.


Jaar van uitgave: 2019

Zanten, M. van. (2019) Probleemoplossen in rekenenmethodes. Volgens Bartjens, 38 (3)


toon meer

Sector

Vakspecifiek thema